Pressmeddelanden 9 november 2020

Wistrand biträder SBB vid förvärv av Sveafastigheter Bostad

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) vid förvärv av 100 procent av aktierna i Sveafastigheter Bostad (”Sveafastigheter”) för en köpeskilling om 2 770 mkr.

Affären finansieras till hälften genom emission av 44 533 762 B-aktier till en teckningskurs om 31,10 kronor per aktie, och resterande del finansieras genom att SBB realiserar vissa finansiella tillgångar. SBB äger redan idag, inklusive pågående projekt, cirka 2 000 lägenheter i Stor-Stockholm och med detta förvärv växer portföljen till cirka 8 000 lägenheter. Sammantaget gör detta SBB till en ledande privat ägare av hyresrätter i Stor-Stockholm.

Förvärvet omfattar totalt cirka 7 100 lägenheter inklusive utvecklingsportfölj och pågående projekt vilka utöver Stor-Stockholm är belägna i Öresundsregionen och i svenska universitetsorter.

Tillträde planeras att ske 15 december 2020.