Pressmeddelanden 20 april 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv från AB Karlskronahem

Wistrand har biträtt SBB i samband med förvärv av två samhällsfastigheter, med vård- och äldreboende, samt två bostadsfastigheter i Karlskrona kommun.

Samhällsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 13 500 kvadratmeter. Båda äldreboendena är uthyrda till Karlskrona kommun, med en hyreslängd på 25 år respektive 10 år. Fastigheternas hyresvärde uppgår till cirka 17,5 Mkr.

Bostadshusen, som är byggda i slutet av 1960-talet respektive början av 1970-talet, rymmer 193 lägenheter och 44 lokaler fördelat på 12 728 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 12,8 Mkr.

Säljare är AB Karlskronahem och fastigheterna som förvärvas är Af Klint 21 och Mo 1:2 samt Kvarnhöjden 1 och Verkö 3:118.

SBB beräknas tillträda fastigheterna den 18 juni 2018.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se