Pressmeddelanden 3 november 2016

Wistrand biträder SBB vid förvärv i Norrköping

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) i samband med förvärvet av fastigheten Järven 4 i Norrköping.

Fastigheten som i dag inrymmer industriverksamhet avses – ihop med tillhörande byggrätter – på sikt konverteras till 250 nya lägenheter. Befintligt hus omfattar cirka 10 000 kvadratmeter byggrätt samt tillkommande nyproduktion med cirka 12 000 kvadratmeter.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat/Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47

Kontakt