Pressmeddelanden 4 april 2017

Wistrand biträder SBB vid förvärv i Västerås och Hallstahammar

Wistrand har biträtt SBB i Norden AB (publ) i samband med förvärvet av 13 fastigheter i Västerås och en fastighet i Hallstahammar för 333,7 miljoner kronor.

De förvärvade fastigheterna består av 105 lägenheter i hyresfastigheter samt samhällsfastigheter med tyngdpunkt på LSS boende. Fastigheterna är fullt uthyrda med en total uthyrbar area om ca 17 000 kvm, varav ca 1 000 kvm är under uppförande. Västerås kommun är huvudsaklig hyresgäst för samhällsfastigheterna och den återstående hyreslängden för dessa är 9,5 år.

SBB i Norden AB (publ) är ett dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)).

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47