Pressmeddelanden 5 oktober 2020

Wistrand biträder SBB vid investering i social infrastruktur

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) vid förvärv av nyproducerade utbildningsfastigheter i Storstockholm. 

Den förvärvade portföljen består av tre fastigheter i Nacka respektive Huddinge med cirka 6 942 kvm uthyrbar area innehållandes lokaler för både förskola och grundskola. Säljare är Turako och överenskommet fastighetsvärde är 283 mkr.

Hyresgästerna är ledande privata offentligt finansierade utbildningsoperatörer. Bedömt årligt driftnetto är 14,1 mkr och genomsnittlig kontraktslöptid är 13 år.