Pressmeddelanden 21 december 2018

Wistrand biträder SBB vid riktad nyemission av stamaktier av serie D samt överenskommelse om förvärv av 1 363 lägenheter

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 8 908 065 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie.

De emitterade aktierna har tecknats av M2 Asset Management AB (7 258 065 D-aktier) och Klövern AB (1 650 000 D-aktier). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,14 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,33 procent av totalt antal röster i Bolaget.

SBB och M2 Asset Management AB har även ingått en överenskommelse avseende förvärv av 1 363 lägenheter fördelade på 50 fastigheter i Södertälje, Enköping, Sigtuna, Tierp, Tranås, Vaggeryd, Söderhamn och Nässjö. Det överenskomna fastighetsvärdet är 1,305 miljarder kronor. Parternas överenskommelse innebär att slutligt avtal om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen ska ingås senast den 18 januari 2019, med planerat tillträde under mars 2019.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se