Pressmeddelanden 9 januari 2009

Wistrand biträder Schibsted

Schibsted förvärvar 41 procent i Aftonbladet Hierta AB. Schibsted Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Schibsted ASA, köper 41 procent av aktierna i Aftonbladets moderbolag Aftonbladet Hierta AB av Landsorganisationen LO.

Förvärvet medför att Schibsted Sverige kommer att inneha 91 procent av aktierna och rösterna och att LO:s andel blir 9 procent. LO:s innehav utgjordes tidigare av preferensaktier med fast avkastning. Genom en samtidig omstämpling ges alla aktier i Aftonbladet Hierta AB lika rätt. Schibsted biträds av Wistrand Advokatbyrå genom ansvarig delägare Olof Alffram och Erik Hygrell.

Kontakt