Pressmeddelanden 10 juni 2015

Wistrand biträder Sigillet i fastighetsaffär

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Döbelnsgatan 51 AB vid förvärvet av fastigheten Stockholm Sjölejonet 3.

Fastighetens uthyrbara yta uppgår till 2 700 kvadratmeter, fördelat på 2 100 kvadratmeter bostäder och 600 kvadratmeter restaurang och butikslokaler.

Förvärvet har skett genom en bolagsaffär där säljaren är ett privat fastighetsbolag.

Sigillet äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr sedan tidigare ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Per Dalemo samt Henrik Saalman och Hendrik Kangasmuukko.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73