Pressmeddelanden 26 juni 2014

Wistrand biträder Sigillet i förvärv av byggprojekt i Brottkärr

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid förvärvet av fastigheten Brottkärr 518:29 från Skanska Fastigheter. Förvärvet inkluderar entreprenadavtal avseende uppförande av 35 lägenheter. Lägenheterna har en uthyrbar yta på ca 2600 kvm och byggnationen beräknas vara färdigställd i december 2015.

Förvärvet har skett genom en bolagsaffär och har ett underliggande fastighetsvärde på 83 miljoner kronor.

Sigillet Fastighets AB äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Per Dalemo samt Henrik Saalman och Eilert Andersson.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73