Pressmeddelanden 10 juni 2014

Wistrand biträder Sigillet i förvärv

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid förvärvet av två fastigheter ur Kungsledens GE-portfölj. Fastigheten Inom Vallgraven 34:4 ligger i centrala Göteborg och har en uthyrningsbar yta om 3680 kvm. Fastigheten Kålltorp 102:1 är belägen på Munkebäcks torg och har en uthyrningsbar area om 4738 kvm. Underliggande fastighetsvärde är 222 miljoner kronor. Förvärvet har skett genom en bolagsaffär.

Sigillet Fastighets AB äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Per Dalemo samt Henrik Saalman och Martina Blomberg.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73