Pressmeddelanden 30 november 2020

Wistrand biträder Sigillet vid förvärv av 182 nybyggda lägenheter

Wistrand Advokatbyrå har biträtt när Sigillet Fastighets Aktiebolag (publ) ingått avtal om förvärv av 182 nybyggda hyresrättslägenheter i Flatås, Göteborg.

Byggnationen är pågående och planeras färdigställas under andra kvartalet 2022.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare) och Amy Lindquist (biträdande jurist).