Pressmeddelanden 8 oktober 2018

Wistrand biträder Sigillet vid förvärvet av fastigheten Hjorten 15

Wistrand har agerat legal rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid förvärvet av fastigheten Hjorten 15, belägen på Östermalm i Stockholm.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 800 kvadratmeter, varav 1 000 kvadratmeter utgör bostadsyta samt garageplatser. Förvärvet har skett genom ett fastighetsförvärv om 113 MSEK, Sigillet har tillträtt fastigheten.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo, Advokat/Partner
D: +46 31 771 21 38
M: +46 708 77 56 73
E: per.dalemo@wistrand.se