Pressmeddelanden 4 april 2018

Wistrand biträder Sigillet vid förvärvet av fastigheten Nordstaden 13:7

Wistrand har agerat legal rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid förvärvet av fastigheten Nordstaden 13:7, beläget på Norra Hamngatan 4 i centrala Göteborg. Säljare var Grandab Management AB.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 2 594 kvadratmeter som är fullt uthyrt. Förvärvet har skett genom en bolagstransaktion, tillträdet skedde den 23 mars 2018.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo, Advokat / Partner
D: +46 31 771 21 38
M: +46 708 77 56 73
E: per.dalemo@wistrand.se