Pressmeddelanden 9 oktober 2012

Wistrand biträder Sigillet vid köp av fastighet i Sollentuna

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB i dess förvärv av fastigheten Rotspetsen 1 i Sollentuna. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 1 400 kvadratmeter och innehåller bostäder och vissa ytor för förskoleverksamhet.

Säljare är Svensk Byggplanering AB.

Per Dalemo, Lars Gahnström och Henrik Saalman har arbetat i ärendet.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73