Pressmeddelanden 9 april 2009

Wistrand biträder SIM SAS

Börsbolaget Geveko har träffat avtal om avyttring av koncernens märksprayverksamhet som bedrivs inom dotterbolaget Geveko Industri AB. Köpare är det franska företaget SIM SAS.

Genom ägande av företag i Europa inom märksprayområdet är SIM en av Europas ledande aktörer i branschen. Förutom märksprayverksamheten inklusive varumärket Mercalin övertar SIM också anställda i Sverige och Holland. Avyttringen beräknas vara helt genomförd under första halvåret 2009. Wistrand har varit rådgivare till köparen. Från Wistrand medverkade Per Dalemo, Mattias Boqvist, Erik Ullberg och Maria Kosteska.