Pressmeddelanden 14 februari 2019

Wistrand biträder Slättö och Fastpartner vid försäljning av ett hyresrättsprojekt

Wistrand har biträtt ett joint venture (JV) mellan Slättö och Fastpartner i samband med försäljningen av ett hyresrättsprojekt till en fond förvaltad av den internationella kapitalförvaltaren Barings.

Projektet innefattar cirka 25 000 kvm bostadsyta fördelat på 600 lägenheter och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1,3 miljarder kr. Lägenheterna är belägna i Spånga.

Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svenska tillväxtområden, till ett värde om knappt 10 miljarder kronor. Fastpartner är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter, till ett värde av 20 miljarder kronor. JV’t mellan Slättö och Fastpartner bildades våren 2017.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägare Nils Sköld med biträde av Björn Ceder och Denise Voorn.

För mer information:
Nils Sköld, Advokat / Partner
E: nils.skold@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 27
M: +46 709 50 72 27