Pressmeddelanden 18 maj 2018

Wistrand biträder Slättö vid försäljning av fastigheter för 1,6 miljarder kronor till Trenum och Lansa

Wistrand har biträtt Slättö i samband med två transaktioner avseende försäljning av fastigheter från Slättös fjärde fond, Slättö IV,  till ett underliggande värde om 1 592 Mkr. Köpare är Trenum, ägt av Balder och Tredje AP-fonden, samt Lansa, ägt av ett antal länsbolag inom Länsförsäkringar.

Portföljen utgörs av knappt 670 bostäder uppförda som hyresrätter. Fastigheterna är belägna i Täby, Lidingö, Västerås, Karlstad samt i Umeå.

Wistrands team bestod av Johanna Bjärnemyr, Peter Sandberg och Nils Sköld.

För mer information:
Peter Sandberg, Advokat / Partner
Tel: +46 8 50 72 00 13
Mobil: +46 709 50 72 13
E-post: peter.sandberg@wistrand.se

Johanna Bjärnemyr, Advokat / Partner
Tel: +46 8 50 73 00 40
Mobil: +46 709 50 76 70
E-post: Johanna.bjarnemyr@wistrand.se