Pressmeddelanden 28 november 2016

Wistrand biträder Slättö vid förvärv av bostadsprojekt från Magnolia Bostad

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Slättö i samband med ingåendet av ett ramavtal med Magnolia Bostad. Avtalet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst fem miljarder kronor, vilket succesivt kan komma att öka till 14 miljarder kronor. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen.

Projektportföljen omfattar 13 projekt om 450 000 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 7 000 lägenheter. Samtidigt som samarbetet baseras på byggnation av hyresrätter, har parterna en gemensam intention att cirka 25 procent av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt.

Avtalet sträcker sig till den 31 mars 2020 med möjlighet till förlängning.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägare Nils Sköld med biträde av Peter Sandberg, Denise Voorn och Lina Sabadello.

För mer information:
Nils Sköld, Advokat/Partner
E: nils.skold@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73

Kontakt