Pressmeddelanden 18 augusti 2010

Wistrand biträder Staffanstorps kommun i fjärrvärmetransaktion

Staffanstorps kommun har överlåtit sin fjärrvärmerörelse till E.O.N. Fjärrvärmeverket har tidigare drivits av E.O.N. som nu också blir ägare till rörelsen.

Tillträde sker så snart kommunfullmäktiges beslut om affären vinner laga kraft, vilket beräknas ske den 1 oktober 2010. Köpeskillingen uppgår till 70 MSEK.

Staffanstorps kommun har i transaktionen biträtts av Wistrands Malmökontor genom advokaten Kristian Lundius.

Kontakt