Pressmeddelanden 21 juni 2018

Wistrand biträder Strawberry Equities i samband med investering i Stureplansgruppen

Wistrand har agerat legal rådgivare till Strawberry Equities i samband med att investeringsbolaget köper 10 procent av Stureplansgruppen.

Stureplansgruppen är ett av Sveriges främsta företag inom besöksnäringen. Under 2018 räknar Stureplansgruppen med en omsättning på 1,3 miljarder kronor.

Strawberry Equities är ett privat investeringsbolag helägt av Strawberry Group. Investeringsportföljen består av onoterade bolag inom olika branscher med tonvikt på företag inom besöksnäringen.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare) och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo, Advokat / Partner
D: +46 31 771 21 38
M: +46 708 77 56 7
E: per.dalemo@wistrand.se