Pressmeddelanden 8 maj 2017

Wistrand biträder Strawberry Properties AB vid förvärv av Aronsborgs Konferenshotell

Wistrand har varit legal rådgivare till Strawberry Properties AB vid förvärvet av fastigheten Håbo Bista 1:527. På fastigheten bedrivs verksamhet under namnet Aronsborgs Konferenshotell.

Fastighetens yta uppgår till 15 000 kvadratmeter, hotellet har totalt 196 rum och 18 konferenslokaler. Säljare är Starwood Capital Group. Förvärvet har skett i form av en bolagsaffär.

Wistrands team har bestått av, bland andra, Per Dalemo (ansvarig delägare), Tomas Hecht, Henrik Saalman, Erik Dreijer, Tobias Svadling och Henrik Nordling.

För mer information:
Per Dalemo, Partner
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73

Kontakt