Pressmeddelanden 24 februari 2012

Wistrand biträder Svenskt Näringsliv vid upphandling av kontorstjänster

Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer har under juni 2011 till februari 2012 genomfört en strukturerad upphandling av kontorstjänster, och valt Sodexo med helhetsansvar som ny leverantör.

Sodexo är världens tredje största serviceföretag med 50 miljoner mottagare av Sodexos tjänster varje dag.

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Svenskt Näringslivs, och medlemsorganisationernas, huvudkontor finns i Stockholm. Regionkontor finns på 21 orter runt om i landet och ett kontor finns i Bryssel.

Wistrand har biträtt Svenskt Näringsliv med Jan Sjöberg som ansvarig delägare, assisterad av bl a Karl Fredriksson.

Kontakt