Pressmeddelanden 18 december 2020

Wistrand biträder Techstep ASA i förvärvet av eConnectivity

Techstep ASA (Techstep) har genom sitt helägda dotterbolag Optidev AB förvärvat eConnectivity CC AB, en speciliserad leverantör av rådgivning inom mobilitet och mobilitetslösningar.

Förvärvet genomfördes med simultant avtalsundertecknande och tillträde och del av köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Techstep.

Techstep ASA är en ledande leverantör av managerade mobilitetslösningar i Norden och som är noterat på Oslo Børs.

Wistrands team bestod främst av Hendrik Kangasmuukko (M&A), Jeanette Jönsson (M&A), Amy Lindquist (M&A), Tobias Bratt (M&A/IP/IT) och Viktoria Hybbinette (Arbetsrätt). Per Dalemo är klientansvarig delägare.