Pressmeddelanden 16 september 2020

Wistrand biträder Techstep ASA i förvärvet av Optidev AB

Techstep ASA har ingått bindande avtal avseende förvärva av samtliga aktier i Optidev AB (”Optidev”). Optidev är en ledande leverantör av mobilitetslösningar baserad i Sverige, Norge och Danmark. Optidevs huvudkontor är i Borås och bolaget omsatte 188 miljoner kronor under 2019. Totala köpeskillingen är 200 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis och som erläggs genom en kombination av kontanter, Techstep aktier och säljarkredit.

Techstep ASA är en ledande leverantör av managerade mobilitetslösningar i Norden och som är noterat på Oslo Børs. Tillträde, som är villkorat av sedvanliga tillträdesvillkor, beräknas ske i Oktober. Transaktionen är inte föremål för regulatorisk prövning.

Wistrands team bestod främst av Per Dalemo (ansvarig delägare), Hendrik Kangasmuukko (projektledning), Jeanette Jönsson (M&A), Amy Lindquist (M&A), Tobias Bratt (M&A/IP/IT) och Viktoria Hybbinette (Arbetsrätt) .