Pressmeddelanden 17 augusti 2017

Wistrand biträder Techstep ASA vid förvärv av Conneqted 365 AB

Wistrand har biträtt Techstep ASA i samband med förvärv av 51 % av aktierna i Conneqted 365 AB med option att förvärva resterande 49 % av aktierna.

Techstep ASA är noterat på Oslobörsen och ledande i Norden inom digitala arbetsplatser där de erbjuder produkter och tjänster med hög säkerhetsnivå och driftsstabilitet. Conneqted 365 AB är ett IT-tjänsteföretag med specialistkunskap inom Enterprise Mobility Management (EMM).

Wistrands team har bestått av, bl. a., Per Dalemo (partner, M&A), Martin Wedén (partner, M&A), Malin Ek (M&A) och Viktoria Hybbinette (arbetsrätt).

För mer information:
Per Dalemo, Partner
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73