Pressmeddelanden 24 oktober 2021

Wistrand biträder Vertiseit AB (publ) vid dess riktade nyemission genom ett book building-förfarande

Wistrand har biträtt Vertiseit AB (publ) i samband med bolagets genomförande av en riktad nyemission genom ett book building-förfarande genom vilket Vertiseit tillfördes ca 100 MSEK. I den riktade nyemissionen deltog ett antal svenska institutionella och professionella investerare. Extra bolagsstämma i Vertiseit beslutade om den riktade emissionen den 21 oktober 2021.

Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Digital Signage i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen mjukvara för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. År 2020 uppgick koncernens nettoomsättning proforma till ca 134 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Wistrands team har bestått av partner Johannes Wårdman och Senior Associate Jeanette Jönsson.