Pressmeddelanden 3 november 2020

Wistrand biträder vid avtal om försäljning av Evotech-koncernen till Prevas AB (publ)

Wistrand har biträtt Evotech AB och dess huvudägare i samband med ingående av avtal avseende försäljning av samtliga aktier i Evotech AB och minoritetsandelarna i dess verksamhetsdrivande dotterbolag Deva Mecaneyes AB och Tritech Technology AB till Prevas AB (publ).

Evotech AB och dess dotterbolagskoncerner investerar långsiktigt i svenska teknikföretag med stor tillväxtpotential. Koncernens verksamhetsdrivande bolag levererar kvalificerade produkter och konsulttjänster inom bl a produktionsutveckling, avancerad beräkning och simulering, produktions- och verksamhetsutveckling samt informationshantering för produkt- och produktionsutveckling till svenska företag. Under 2019 uppgick Evotech-koncernens nettoomsättning till cirka SEK 324 miljoner.

Wistrands team har bestått av Robert Kullgren och Elisabeth Salmgren von Schantz.