Pressmeddelanden 27 april 2023

Wistrand biträder vid Burgsvik Groups förvärv av Wisby Hotel Group

Burgsvik Group har förvärvat majoriteten av aktierna i hotellkoncernen Wisby Hotel Group. I samband med affären har även restaurangbolaget Vinägergruppen och Hotell Villa Borgen förvärvats, som nu blir en del av Wisby Hotel Group.

Wisby Hotel Group består bland annat av Donners Hotell, Visby Börs, Hotell Slottsbacken och Hotell Repet, alla belägna i Visby.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström, biträdande jurist Simon Thungren och biträdande jurist Anton Bengtsson.