Pressmeddelanden 15 februari 2012

Wistrand biträder vid fastighetsöverlåtelse i Malmö

Wistrand har företrätt Bostadsrättsföreningen Gillet vid förvärv av fastigheten Malmö Gillet 3 från Möllekällan Fastigheter AB. Ansvarig advokat var Jonas Blomquist.

Affären med tillträde den 13 februari 2012 gjordes genom en överlåtelse av bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 31 mkr.

Fastigheten ligger vid Möllevångstorget som är ett område i södra delen av centrala Malmö där ett flertal ombildningar skett de senaste åren.

För mer information:
Jonas Blomquist, advokat Wistrand
E-mail: jonas.blomquist@wistrand.se
Tel: +46 40 669 71 02
Mobil: +46 70 229 78 39

Kontakt