Pressmeddelanden 1 januari 2008

Wistrand biträder vid försäljning av 100% av aktierna i Remedium Holding AB

Ägarna till Remium Holding AB har sålt 100 % av aktierna i bolaget till Mannerheim Invest AB.

Remium Holding AB äger i sin tur samtliga aktier i den marknadsledande fondkommissionärsfirman Remium AB. Säljarna, däribland huvudägaren Robert Ahldin genom bolag, anlitade Wistrand Advokatbyrå med ansvarig delägare Peter Helle biträdd av advokat Nils Alpman samt jur kand Ann-Sofie Rahmqvist. Köparen företräddes av Flood Advokatbyrå med ansvarig delägare Henrik Dahrné biträdd av advokat Baltzar Wachtmeister samt jur kand Katarina Jansson och jur kand Helena Eriksson.

Kontakt