Pressmeddelanden 20 juni 2018

Wistrand biträder vid försäljning av Ad Infinitum Recycling AB till REMONDIS

Wistrand har agerat legal rådgivare till ägarna av Ad Infinitum Recycling AB (Infinitum Recycling) i samband med försäljningen av bolaget till REMONDIS.

Infinitum Recycling utvecklar och levererar kompletta återvinningslösningar till företag, privatpersoner och offentliga organisationer i ca. 100 kommuner i Sverige. Bolaget omsätter ca. 200 MSEK per år och sysselsätter 130 personer.

REMONDIS är ett av världens största privatägda återvinningsföretag. I samband med transaktionen byter Infinitum Recycling namn till REMONDIS Infinitum AB.

Wistrands team har bestått av Vilhelm Nyström (M&A), Henrik Saalman (M&A), Maria Kosteska Fägerquist (arbetsrätt), Tomas Hecht (skatt) samt Erika Tilly (miljö).

För mer information:
Vilhelm Nyström, Advokat / Partner
D: +46 31 771 21 55
M: +46 703 72 21 55
E: vilhelm.nystrom@wistrand.se