Pressmeddelanden 16 juni 2016

Wistrand biträder vid försäljningen av OpenSolution

Wistrand har varit legal rådgivare till säljaren vid överlåtelsen av bolagsgruppen OpenSolution till IK Small Cap I Fund.

OpenSolution tillhandahåller helhetslösningar för kassa- och betalsystem i form av bland annat hårdvara, programvara, tjänster, support samt service och arbetar som helhetsleverantör med egenutvecklad programvara.

Genom att driva utvecklingen av innovativa betalningsmjukvaror framåt har OpenSolution etablerat sig som en totalleverantör till ett stort antal ledande aktörer på den nordiska marknaden.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare) samt bland andra Henrik Nordling, Henrik Saalman och Amanda Samuelsson.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73