Nyheter Pressmeddelanden 20 december 2018

Wistrand biträder vid försäljningen av Samgräv-koncernen till Bellman Group

Wistrand har tillsammans med den finansiella rådgivaren Corptrade biträtt säljaren i samband med försäljningen av Samgräv-koncernen till Bellman Group AB (publ).

Samgräv är specialiserat på förmedling och uthyrning av alla typer av entreprenadmaskiner samt på deponi av överskottsmassor och återvinning av restmaterial. För räkenskapsåret 2017/18 omsatte bolaget 221 MSEK.

Bellman Group består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, Modern Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i Trönödal AB, som utför sprängarbeten, samt VSM entreprenad AB med dotterföretagen VSM AS, Munthers Specialtransporter AB och VSM Rental AB, som är entreprenadmaskinsföretag.

I samband med att Bellman Group förvärvar samtliga aktier i bolaget går säljaren in som ny delägare i Bellman Group.

Försäljningen är villkorad av att Bellman Group erhåller erforderlig finansiering samt att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande. Tillträde förväntas ske under det första kvartalet 2019.

Wistrands team leddes av Johannes Wårdman (delägare, M&A) och inkluderade huvudsakligen Amy Lindquist (biträdande jurist, M&A) och Jeanette Jönsson (biträdande jurist, M&A). Vidare ansvarade Rudolf Laurin (delägare, miljö) med team bestående av Emilie Steen (advokat, miljö), Erika Tilly (biträdande jurist, miljö) och Emilia Ohlin (biträdande jurist, miljö) för miljö- och fastighetsrättsliga frågor, och Tobias Bengtsson (delägare, konkurrensrätt) för konkurrensrättsliga frågor.

För mer information:
Johannes Wårdman, Advokat/Partner
D: +46 31 771 21 60
M: +46 709 37 92 68
E: johannes.wardman@wistrand.se