Pressmeddelanden 19 september 2022

Wistrand biträder vid försäljningen av SITS till Actona Group

Wistrand har tillsammans med CMS Polen biträtt Brodvik vid försäljningen av den polska möbeltillverkaren SITS.

I juni ingicks avtal om det danska möbelföretaget Actona Groups, ägt av Lars Larsen Group, förvärv av den polska möbeltillverkaren SITS som designar och tillverkar möbler, framförallt stoppade/klädda möbler, med en tydlig skandinavisk profil. Efter godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige, Polen och Österrike slutfördes förvärvet den 22 juli 2022.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Robert Kullgren, advokat Henrik Aurelius och specialist counsel Alexander Gottsén. CMS team leddes av counsel Jaroslav Gajda, associate Dominika Pietkun och lawyer Agata Wladzinska.