Pressmeddelanden 23 januari 2023

Wistrand biträder vid Greencarriers förvärv av vattenkraftsanläggningar

Greencarrier har genom dotterbolaget Greencarrier Vattenkraft AB förvärvat samtliga aktier i Forsbacka Kraft AB, Trilleholms Kraft Aktiebolag och Tidan-Lidan Kraft AB som äger och driver ett flertal vattenkraftsanläggningar i Västra Götalands län.

Greencarrier Vattenkrafts verksamhet består i att äga och förvalta vattenkraftsanläggningar. Bolaget är en del av den internationella transport- och logistikkoncernen Greencarrier Group.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström,  advokat Emilia Ohlin, advokat Justus Pettersson, biträdande jurist Simon Thungren och biträdande jurist Aaron Coster.