Pressmeddelanden 6 juli 2017

Wistrand biträder vid överlåtelse av BKE Telecom till Techstep ASA

Wistrand har biträtt köparen i samband med överlåtelsen av BKE Telecom AB till Techstep ASA. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 81 miljoner kronor varav 27,5 miljoner erläggs i form av aktier i Techstep ASA. Härutöver kan tilläggsköpeskilling utgå om vissa överenskomna kriterier uppnås.

BKE Telecom AB levererar telefoniprodukter och tjänster till företag, kommuner och myndigheter i Sverige och omsatte 189 miljoner kronor under 2016. TechStep ASA är ledande i Norden inom digitala arbetsplatser där de erbjuder produkter och tjänster med hög säkerhetsnivå och driftsstabilitet.

Wistrands team har bestått av, bl. a., Per Dalemo (ansvarig delägare) och Hendrik Kangasmuukko (M&A, projektledare), Sara Fager Hultqvist (M&A), Maria Kosteska Fägerguist (arbetsrätt), Viktoria Hybbinette (arbetsrätt) och Erik Ullberg (IP).

För mer information:
Per Dalemo, Partner
E-post: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73