Nyheter 21 december 2015

Wistrand biträder vid överlåtelsen av House of Ports

House of Ports tar in Priveq Investment Fund IV (Priveq) som tillväxtpartner för framtiden. Nuvarande ägare, tillika grundare, samt bolagets företagsledning och styrelseledamöter kommer att ingå i ägargruppen. Wistrand har varit legala rådgivare till säljarna.

House of Ports erbjuder helhetslösningar från internetstrategier och varumärkesrättigheter till sofistikerade IT-lösningar och webbutveckling. I en omvärld karakteriserad av globalisering, ökat fokus på skydd av varumärken samt en snabbt ökande e-närvaro har bolaget skapat en unik position. I samband med ökade intrång på såväl varumärkes- och domänrättigheter i kombination med ökad e-närvaro har kunder sett ett ökat behov att kunna ta ett helhetsgrepp över varumärken och domännamn som utgör två sidor av samma mynt. Bolaget grundades 1994 och omsätter idag ca 100 MSEK och har sitt huvudkontor i Mölnlycke, Göteborg.

Priveq investerar främst i onoterade tillväxtföretag oberoende av bransch. De har en lång erfarenhet av att tillföra expansionskapital till entreprenörsledda företag, där bolag som nått en omsättning som överstiger 100 miljoner kronor och kan uppvisa en lönsam tillväxt utgör det huvudsakliga intresset.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Per Dalemo biträdd av Henrik Saalman och Henrik Nordling. Nordic Investment Solutions har agerat finansiell rådgivare till House of Ports och dess ägare i samband med transaktionen. Setterwalls har varit legala rådgivare till Priveq. Setterwalls team har bestått av ansvarig delägare Mattias Detterfelt biträdd av Linn Jonsson.

För mer information:
Per Dalemo, Advokat/Partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73

Kontakt