Pressmeddelanden 26 januari 2012

Wistrand biträder vid Peabs fastighetsförsäljning

Peab har avyttrat fastigheten Värdshuset 2 i Malmö. Köpare är den brittiske kapitalförvaltaren Schroders nordiska fond. Köpeskillingen uppgår till ca 185 Mkr och tillträde sker per den 25 januari 2012.

Fastigheten är belägen intill Citytunnelns station i stadsdelen Hyllie. Fastigheten, som innehåller kontorslokaler och butikslokaler, har en uthyrningsbar yta på ca 3 900 kvm, av vilka samtliga är uthyrda idag.

Wistrand har biträtt Peab/Annehem i ärendet genom Kristian Lundius (ansvarig delägare) och Erik Brunsson.

Annehem har idag byggrätter på cirka 40 000 kvm runt Citytunnelns station på Hyllie.

Mer information kring transaktionen finns på Peabs hemsida.

För mer information:
Kristian Lundius, delägare Wistrand
E-mail: kristian.lundius@wistrand.se
Tel: +46 70 592 44 40

Kontakt