Pressmeddelanden 18 februari 2015

Wistrand biträder vid Stenas och Scandlines försäljning av färjelinjen Helsingborg-Helsingör

Wistrand har biträtt i samband med Stenas och Scandlines försäljning av färjelinjen Helsingborg-Helsingör. Färjelinjen har bedrivits genom ett joint venture som ägts till 50 procent vardera av Stena och Scandlines. Köpare var en europeisk infrastrukturfond som förvaltas av First State Investments.

Wistrands team har letts av Mattias Boqvist (partner) och Johannes Wårdman (advokat) och i övrigt huvudsakligen bestått av Lave Beck-Friis (konsult), Kristofer Selvin (partner), Ida Dahlborg (advokat), Martina Blomberg (jur. kand.), Amanda Samuelsson (jur. kand.) och Henrik Nordling (jur. kand.).

Wistrand agerade som Stenas huvudrådgivare och Gorrissen Federspiel, med Finn Møller som ansvarig partner, agerade som Scandlines huvudrådgivare vid försäljningen.

Transaktionen slutfördes den 28 januari 2015.