Nyheter 14 oktober 2016

Wistrand deltar i GALA (The Global Advertising Lawyers Alliance)

Den 17 oktober är det återigen dags för Global Advertising Lawyers Alliances (GALA) årliga EMEA-sammankomst, denna gång i Kapstaden i Sydafrika.

GALA är ett nätverk av experter inom medie- och marknadsrätt, där Wistrand genom advokat Erik Ullberg är den enda svenska medlemmen.

Läs mer om innehållet i årets seminarium här.