Event 7 april 2016

Wistrand deltar på Marknadschefsdagarna

Marknadschefsdagarna arrangeras för tredje gången den 7-8 april 2016 på Svenska Mässan i Göteborg. Precis som tidigare som ett arrangemang parallellt med Meg/Mediedagarna.

Wistrand kommer att delta både torsdag och fredag och finns på plats för att svara på frågor om bland annat den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018.

Mer information om Marknadschefsdagarna hittar du här .

Kontakt