Göteborg 26 April 2018, 07:30 - 09:00

Förslag på nya regler för gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, har under senare år växt som ett sätt att skaffa kapital för små och medelstora företag – både som lån och som aktiekapital. Finansieringsformen befinner sig dock i ett regulatoriskt gränsland vilket lagstiftarna nu börjar ta ett grepp om.

Inom loppet av två veckor i mars kom förslag på reglering av gräsrotsfinansiering från både EU-kommissionen och från en statlig utredning. Wistrand anordnar nu ett frukostseminarium där advokaterna Hendrik Kangasmuukko och Kristofer Selvin redogör för förslagen och den reglering som nu är tillämplig på gräsrotsfinansiering – både aktiebaserad och lånebaserad.

Vid frågor, kontakta malin.johannesson@wistrand.se

Välkommen!

Tid: 26 April 2018, 07:30 - 09:00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg

O.s.a: senast fredag 20 april