Göteborg 29 Jan 2020, 07.30

Frukostseminarium: Detaljplaner – lär dig konsten att navigera i planträsket

Vad ska man tänka på när marken behöver detaljplaneras inför en exploatering? Och vad har man för möjligheter att påverka ett planarbete eller att få upphävt en detaljplan som går emot ens intresse. Vi kommer b.la. att tala om vilka överväganden som krävs av en exploatör när en tidigare industrifastighet ska detaljplaneras för bostäder eller dylik bebyggelse. Frågor om föroreningar, sanering och ansvar kommer beröras. Vi kommer också att ta upp frågor kopplade till nybyggnation eller andra ändringar inom en fastighet där man har att förhålla sig till en gällande detaljplan. Seminariet rör helt enkelt några av de vanligaste processerna som kan uppkomma under en detaljplans långa eller korta livslängd.

I Göteborgsområdet pågår och planeras idag en mängd exploateringsprojekt – allt från planering av helt nya stadsdelar till förtätning i befintliga områden. Detaljplanefrågor är något som berör de flesta av oss på ett eller annat sätt. Företag kan beröras både som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Eller så planeras andra utbyggnadsprojekt i närområdet vilka t.ex. kan får betydelse för en pågående verksamhet, en planerad framtida utveckling eller för en boende- eller trafiksituation.

Vi bjuder in till frukostseminarium där Emilie Steen, advokat och delägare, och Erika Tilly, biträdande jurist, kommer att prata om ovanstående frågor. Båda två är verksamma i Wistrands miljö- och energigrupp och arbetar bland annat med frågor där både miljörätt och plan-och bygglagen aktualiseras. Seminariets syfte är att bidra med ökad kunskap om såväl de fallgropar som de möjligheter som finns inom detaljplaneprocessens olika skeenden. Varmt välkomna!

Tid: Onsdagen den 29 januari kl 08.00-09.00, frukost serveras från kl. 07.30
Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg
O.s.a: senast måndagen den 27 januari

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig här.

Varmt välkommen!

Vid frågor, vänligen kontakta nina.puskar@wistrand.se

Tid: 29 Jan 2020, 07.30

Plats: Lilla Bommen 1