Stockholm 25 April 2023, 08:30 (frukost serveras från 08:00) - 09:30

Fem år med GDPR – en tillbakablick och framtidsblick!

Den 25 maj fyller GDPR fem år. Under denna tid har mycket hänt för dataskyddet. Förutom att flera höga sanktionsavgifter har dömts ut runt om överföringar till USA blivit betydligt svårare i och med Schrems II-domen.

Inför femårsdagen bjuder Wistrand Advokatbyrå in till ett frukostseminarium där Dhurata Hasani och Elinor Berg blickar tillbaka på GDPR-åren som har varit. Vilka lärdomar kan man dra och vad kommer att ske framöver?

Under seminariet kommer vi även att beröra andra högaktuella frågor inom dataskyddet, såsom AI och cookies.

Seminariet kommer att hållas på Wistrands kontor i Stockholm där vi börjar med en gemensam frukost.

Tid: 25 April 2023, 08:30 (frukost serveras från 08:00) - 25 April 2023, 09:30

Plats: Regeringsgatan 65

O.s.a: Senast den 19 april