Wistrand Advokatbyrå 10 April 2019, 08:00 - 09:00 (frukost serveras från 07:30)

Frukostseminarium: Hur beskattas kryptovalutor, egentligen?

Det har säkert gått få förbi att kryptovalutor, såsom Bitcoin, och blockkedjeteknik har fått mycket stor uppmärksamhet de senaste åren. Det ökade intresset för kryptovalutor har också gett upphov till diskussion kring hur köp och försäljning av kryptovalutor ska beskattas och redovisas.

Skatteverket har dessutom nyligen meddelat att Skatteverket kommer att intensifiera sin granskning av handeln med kryptovalutor. Granskningen kommer även att omfatta tidigare beskattningsår. Samtidigt har det visat sig att den skattemässiga behandlingen av kryptovalutor på intet sätt är självklar. Denna ovisshet har resulterat i svåra gränsdragningsproblem och i vissa fall en mycket oförutsebar rättstillämpning.

Wistrand Advokatbyrås skattegrupp bjuder nu in till frukostseminarium där det bland annat kommer diskuteras gällande regler rörande beskattning och deklaration av kryptovalutor och möjligheterna till självrättelse av tidigare oredovisade försäljningar av kryptovalutor.

Varmt välkommen!

Vid frågor, vänligen kontakta malin.johannesson@wistrand.se

Tid: 10 April 2019, 08:00 - 09:00 (frukost serveras från 07:30)

Plats: Lilla Bommen 1, Göteborg

O.s.a: Senast fredagen den 5 april