Göteborg 18 September 2019, kl 08.00-09.00

Frukostseminarium - Konsten att göra processen kort med misskötsamma hyresgäster

Fastighetsrätt

18 september │Göteborg

Det är inte alltför ovanligt att fastighetsägare ställs inför den situationen att en lokalhyresgäst vägrar att betala hyra i enlighet med hyresavtalet. Detta innebär att hyresrätten till lokalen förverkas och hyresgästen kan under vissa omständigheter vara skyldig att omedelbart avflytta från lokalen. Även om det med hänsyn till omständigheterna kan framstå som uppenbart att hyresvärden omedelbart har rätt att återfå besittningen till lokalen kan det i många fall bli fråga om en långdragen process innan sådan rättighet faktiskt kan verkställas. Detta eftersom hyresgästen har rätt att få sina invändningar prövade av tingsrätt oavsett vilken relevans sådana invändningar har.

Vi bjuder nu in till frukostseminarium för att informera om vilka åtgärder och överväganden som bör vidtas tidigt i processen samt vilka processuella medel som står till buds för att hyresvärdens rätt ska kunna tillvaratas redan innan tingsrätten prövat målet. Detta för att undvika den skada som orsakas av en onödigt lång avhysningsprocess. Frukostseminariet kommer även att beröra hur ett hyresavtal kan formuleras för att undvika långa avhysningsprocesser.

Frukost serveras från kl. 07.30

Anmäl dig här >>

Varmt välkommen!

Vid frågor, vänligen kontakta nina.puskar@wistrand.se

Tid: 18 September 2019, kl 08.00-09.00

Plats: Lilla Bommen 1, Göteborg

O.s.a: Senast fredagen den 13 september