08 Juni 2022, 08.30 - 09.30

Frukostseminarium - Nyheter på upphandlingsområdet

Wistrand Advokatbyrå välkomnar Dig till ett seminarium om aktuella nyheter på upphandlingsområdet. Under en timme kommer vi att gå igenom de nya reglerna om nationell upphandling och förslaget till nya regler om överprövningar samt även beröra ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

  • Den 1 februari 2022 trädde nya förenklade regler i kraft som gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Reglerna innebär bland annat att kravet på att använda ett visst förfarande tas bort och att möjligheterna att använd direktupphandling utvidgas.
  • Nya regler om effektivare överprövning av offentliga upphandlingar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Dessa regler innebär bland annat att det införs ett skyndsamhetskrav för handläggningen i domstolarna och en tidsgräns för uteslutning av leverantörer.
  • Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen i två domar klargjort att takvolym ska anges för ramavtal och att en leverantör som huvudregel måste påtala en brist i anbudsunderlaget redan under anbudstiden.

Vi bjuder nu in till ett frukostseminarium där Hanna Trygg, advokat från Wistrands upphandlingsgrupp, kommer att gå igenom allt du och din organisation behöver veta om de nya bestämmelserna.

Tid: onsdag den 8 juni 2022, kl. 08.30-09.30 Frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Wistrand Advokatbyrå, våning 15, Mårten Krakowgatan 2, Göteborg
O.S.A: senast den 6 juni 2022

Varmt välkommen!

Tid: 08 Juni 2022, 08.30 - 09.30

Plats: Wistrand Advokatbyrå, våning 15, Mårten Krakowgatan 2, Göteborg

O.s.a: senast den 6 juni