Göteborg 21 Mars 2024, 08:00 - 09:30

Frukostseminarium om prismarknadsföring – i ljuset av konsumentverkets uppdaterade riktlinjer och tillsynsärenden

Wistrand Advokatbyrå välkomnar Dig till ett seminarium där våra specialister uppdaterar dig om reglerna för prismarknadsföring.

Våra specialister Erik Ullberg och Andreas Salehi kommer bland annat att beröra praktiska frågeställningar, Konsumentverkets riktlinjer och nya ställningstagande angående information vid prissänkningar, tillsynsärenden och praxis.

Seminariet kommer att hållas på Wistrands kontor i Göteborg där vi börjar med en gemensam frukost.

Tid: 21 Mars 2024, 08:00 - 21 Mars 2024, 09:30

Plats: Mårten Krakowgatan 2, våning 15

O.s.a: 19 mars