Göteborg 04 Juni 2019, 08.00 - 09.00

Frukostseminarium: Rätten att bli glömd

Datainspektionen är i detta nu i full färd med att genomföra sin tillsynsplan angående GDPR för 2019. Samtidigt kvarstår i många fall tillämpningsfrågor av både praktisk och legal karaktär att överväga. I lugnet efter stormen vill vi på Wistrand passa på att bjuda in till ett frukostseminarium för att fördjupa oss i de legala och praktiska frågorna kring radering av personuppgifter och den registrerades rätt att blir glömd.

Under seminariet kommer vi inledningsvis att ge er en grundläggande genomgång av dataskyddsförordningens skyldigheter att rensa och radera personuppgifter i syfte att sätta er i rätt kontext. Vidare kommer vi bland annat att belysa tekniska utmaningar som kan uppstå vid radering och hur nationella tillsynsmyndigheter i EU har yttrat sig kring de fall då radering är en teknisk omöjlig åtgärd.

Frukost serveras från kl. 07.30

Tid: 04 Juni 2019, 08.00 - 09.00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, Göteborg

O.s.a: senast fredagen den 31 maj