Stockholm 09 Mars 2018, 12:00-13:00

Lunchföreläsning om de nya reglerna gällande personaloptioner

Välkommen till Wistrands lunchföreläsningsserie ”Skatt på trekvart” om de nya reglerna om lättnader i beskattning av personaloptioner i vissa fall.

Sverige har en av världens starkaste startup-scener. Men för nystartade företag med tillväxtpotential och innovativa tjänster och produkter är det oftast en utmaning att attrahera och behålla kompetens. En möjlighet är då att erbjuda incitamentsprogram i form av optioner.

Kanske har ni uppdragsgivare som tittar på möjligheten att använda sig av de nya, så kallade kvalificerade personaloptionerna? Vi kommer att behandla de nya bestämmelserna om särskilt skattegynnade personaloptioner som trädde ikraft vid årsskiftet. Vilka krav ställs och vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att reglerna ska bli tillämpliga för era uppdragsgivare? Hur skiljer sig reglerna från vad som gäller för ”vanliga” personaloptioner och vad är särskilt viktigt att tänka på för att inte äventyra skattelättnaden när personaloptionerna utövas.

Seminariet är en del i Wistrands lunchföreläsningsserie ”Skatt på trekvart”.

Tid: 09 Mars 2018, 12:00-13:00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm

O.s.a: senast fredag 9 mars 2018